dzisiaj jest: 2 marca 2021. imieniny: Halszka, Helena, Radosław
 
Biblioteki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn

ul. Piłsudskiego 19

tel. (43) 84 13 650 lub (43) 84 37 489

e-mail: biblioteka@dzialoszyn.pl

http://bibliotekadzialosz.wix.com/bibliotekadzialoszyn
czynna:
w okresie wakacyjnym

poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek: 8.00 – 19.00
środa: 8.00 – 19.00
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 15.00
dyrektor: Adam Piotrowski

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Działoszyn posiada 2 filie:

Filia Biblioteczna w Raciszynie

ul. Działoszyńska 65 (Szkoła Podstawowa w Raciszynie)

tel. 663 832 579

czynna:

poniedziałek: 8.00 – 16.00

wtorek: 10.00 – 18.00

środa: 8.00 – 14.00

czwartek: 9.30 – 16.00 
kierownik: Anna Musiał 

Filia Biblioteczna w Trębaczewie
ul. Szkolna 4
tel. (43) 659 10 50 
czynna:
poniedziałek: 11.00 – 19.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 7.00 – 15.00
czwartek: 9.30 – 16.00
piątek: 7.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 14.00 (1-sza sobota miesiąca)
kierownik: Elżbieta Tasarz

     Pierwsza wzmianka o istnieniu biblioteki i czytelni pochodzi z roku 1906-07 i związana jest z działalnością Polskiej Macierzy Szkolnej. Jak wynika z tego biblioteka w Działoszynie może pochlubić się prawie stuletnią tradycją, w zasadzie bez większych przerw w swojej działalności. Po odzyskaniu w 1918 roku i przez cały okres międzywojenny działała Biblioteka i Czytelnia Ludowa. Systematyczny rozwój życia kulturalnego przerwał wybuch II Wojny Światowej i dopiero w 1949 roku powstała Biblioteka Publiczna Powiatu Wieluńskiego w Działoszynie. Na przełomie lat 40 i 50 powstały Gromadzkie Biblioteki Publiczne w Raciszynie i Trębaczewie, a w 1968 roku w Szczytach. W chwili obecnej na sieć bibliotek działających na terenie naszego miasta i gminy składają się: Biblioteka Publiczna w Działoszynie i jej filie będące w Raciszynie, Szczytach i Trębaczewie oraz dwa punkty biblioteczne. 
     W połowie lat 90 skomputeryzowano pracę biblioteki poprzez automatyzację wypożyczalni, katalogów, rejestrów. W 2004 r. uruchomiono czytelnię internetową "Ikonka" z 3 bezpłatnymi stanowiskami komputerowymi, a także Punkt Informacji Europejskiej. Biblioteka więc obok tradycyjnego udostępniania zbiorów, książek, materiałów, czasopism dostosowała się do zmian jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny poprzez całkowitą automatyzację wszystkich procesów zachodzących w pracy bibliotecznej. Biblioteka udostępnia też materiały o regionie, gminie, powiecie i o Unii Europejskiej, organizuje różnorodne imprezy kulturalne, uczestniczy aktywnie w ciekawych spotkaniach, konkursach. Bibliotekarze mają na swoim koncie wydane książki, artykuły w prasie, nagrody literackie, teatralne i in.
     W 2006 r. nastąpiły zmiany organizacyjne, które spowodowały wyodrębnienie z istniejących struktur MGDK: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn. Biblioteka stała się samorządową instytucją kultury. Powołano dyrektora placówki mgr Adama Piotrowskiego.

     W ostatnich czterech latach bibliotekę wyposażono w dodatkowe stanowisko komputerowe z pełnym oprogramowaniem. Zakupiono nową wersję programu bibliotecznego "SOWA" z dostępem dla czytelników. Przeprowadzono kompleksowe remonty pomieszczeń m.in. przebudowa wejścia do biblioteki i komisariatu, remonty i modernizacja pomieszczeń biurowych, zaplecza socjalnego i gabinetu, zakupy sprzętu. Dzięki przeniesieniu filii w Raciszynie i Trębaczewie  do nowych lokali udało się znacznie poprawić warunki pracy.

Na koniec 2013 r. we wszystkich placówkach odnotowano następujące wskaźniki:
stan zbiorów: 49 252
liczba wypożyczeń: 33 624
iczba czytelników: 2 276
liczba odwiedzin: 18 600
udzielonych informacji: 540
zakupiono: 522 książki

Zobacz również: