dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
od nieruchomości
Ustalanie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Referat Podatków i Opłat, pok. nr 106
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

FORMULARZ WNIOSKU:

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kserokopia aktu notarialnego

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 106
tel. (0 43) 84 37 477

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Miesiąc.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.);
  • Uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2002 r. Nr 323, poz. 4413);
  • Uchwała Nr XX/111/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • Uchwała Nr XXIV/128/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/111/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

UWAGI:

Brak.