dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
łączne zobowiązania pieniężne
Ustalanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Referat Podatków i Opłat, pok. nr 106
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

FORMULARZ WNIOSKU:

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kserokopia aktu notarialnego

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 106
tel. (43) 84 37 477

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Miesiąc.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn.zm.)
 • Uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2002 r. Nr 323, poz. 4413);
 • Uchwała Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2002 r. Nr 323, poz. 4414);
 • Uchwała Nr II/12/02 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów podatku leśnego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2002 r. Nr 323, poz. 4415);
 • Uchwała Nr XX/111/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 • Uchwała Nr XXIV/128/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/111/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • Uchwała Nr LVI/281/13 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2014 r.;
 • Uchwała Nr LVI/280/13 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2014 r.

UWAGI:

Brak.