dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
rolny os.prawne
Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Referat Podatków i Opłat, pok. nr 106
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 106
tel. (43) 84 37 477

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Miesiąc.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.);
  • Uchwała Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2002 r. Nr 323, poz. 4414);
  • Uchwała Nr LVI/280/13 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Działoszyn w 2014 r.

UWAGI:

Brak.