dzisiaj jest: 2 marca 2021. imieniny: Halszka, Helena, Radosław
 
leśny os.prawne
Wydawanie decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek niemających osobowości prawnej

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Referat Podatków i Opłat, pok. nr 106
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY:

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 106
tel. (43) 84 37 477

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Miesiąc.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn.zm.);
  • Uchwała Nr II/12/02 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów podatku leśnego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2002 r. Nr 323, poz. 4415);
  • Uchwała Nr LVI/281/13 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Działoszyn w 2014 r.

UWAGI:

Brak.