dzisiaj jest: 16 kwietnia 2021. imieniny: Julia, Erwina, Benedykt
 
wydawanie zaświadczeń
Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o wielkości gospodarstw rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego, o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, o osobistym prowadzeniu gosp. rolnego do pow. 300 ha użytków rolnych itp.

WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Referat Podatków i Opłat, pok. nr 106
w godzinach: poniedzialek: 8.00 - 16.00
                   wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

FORMULARZ WNIOSKU:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia

WYMAGANE DOKUMENTY:

Brak.

OPŁATY:

Za zaświadczenie - 17 zł.

Opłacie skarbowej nie podlegają:

  • podania i załączniki do podań,
  • zaświadczenia w sprawach np: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, zatrudnienia i innych wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej oraz w załączniku do w/w ustawy cz.II pkt.21 kol. 4.

MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE:

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
pokój 106
tel. (0 43) 84 37 477

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.);
  • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.). 

UWAGI:

Brak.