dzisiaj jest: 13 kwietnia 2021. imieniny: Ida, Hermenegilda, Przemysław
 
Ewidencja ludności

I N F O R M A C J A

Od stycznia 2003 roku wprowadzono obowiązek stopniowej wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w następujących terminach:

 1. od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
  wydanych w latach 1962-1972
 2. od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.
  wydanych w latach 1973-1980
 3. od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
  wydanych w latach 1981-1991
 4. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
  wydanych w latach 1992-1995
 5. od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
  wydanych w latach 1996-2000

Wydanie / wymiana dowodu osobistego

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego