dzisiaj jest: 16 stycznia 2021. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
 
Definicje

Rewitalizacja to kompleksowy proces podejmowany na zdegradowanych bądź poprzemysłowych obszarach miejskich, nakierowany na:

  • podniesienie standardu życia i sytuacji mieszkaniowej oraz odnowę gospodarczą i społeczną
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego i unikatowych walorów architektoniczno-kompozycyjnych miasta
  • odzyskiwanie i podwyższanie wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej nieruchomości
  • likwidację zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakie niesie ze sobą użytkowanie nieruchomości

Lokalny Program Rewitalizacji musi wyznaczać granice zdegradowanego obszaru podlegającego rewitalizacji, w którym skoncentrowane jest działanie, a w którym wyraźny jest kryzys miejski lub zapotrzebowanie na odnowę społeczno-gospodarczą. Wyznaczone obszary miejskie o szczególnych trudnościach powinny spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • stopa bezrobocia wyższa od średniej dla kraju;
  • wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe;
  • wysoki poziom przestępczości;
  • niski poziom wykształcenia mieszkańców;
  • szczególnie zanieczyszczone środowisko.